AJORNAMENT 5ª COPA DE 3 HORES DE RESISTENCIA

 
20/04/2015


Bé doncs és obvi que amb la inscripció de 13 vehicles és impossible portar a terme una cursa. Ni econòmica ni esportivament és viable pel pilot. Mirarem de posar una altre data que pugui anar bé als pilots